Prawo pracy, handlowe i karne Czechy – Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

Prawo pracy, handlowe i karne Czechy – obsługa prawna firm

Nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi doradztwa prawnego dla firm zarówno w formie indywidualnych zleceń, jak i w ramach stałej obsługi prawnej. Obsługa prawna jest świadczona począwszy od etapu tworzenia oraz zarejestrowania spółki, poprzez poszczególne przejawy jej funkcjonowania, aż do zakończenia działalności. Nasza kancelaria zapewnia reprezentowanie w sporach przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości.

Warunki pracy w firmach w Czechach

Prowadzimy bieżącą obsługę spółek handlowych, doradztwo w zakresie kontraktów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym również dotyczących złożonych rodzajów transakcji i działalności gospodarczej.

W szczególności nasza kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

 • Prawa cywilnego
 • Prawa handlowego
 • Praw spółek
 • Prawa pracy
 • Prawa karnego

Stwórz przyjazne warunki pracy w Czechach

Korzystanie z pomocy prawników przy zakładaniu firmy w Czechach może znacznie ułatwić proces tworzenia przyjaznego środowiska pracy dla pracowników.

Prawnicy z kancelarii prawnej Ondruch pomogą w ustaleniu warunków pracy, takich jak godziny pracy, wynagrodzenie, miejsce wykonywania pracy oraz w przypadku pracowników z Polski — uregulowania związane z ubezpieczeniem społecznym. Oprócz tego prawnicy będą w stanie pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z zatrudnieniem, takich jak godziny nadliczbowe czy wnioski pracownika.

Dzięki pomocy prawników można również zapewnić, że prawa pracowników będą przestrzegane. Prawnicy pomogą w przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz będą nadzorować procesy związane z zatrudnieniem pracowników, aby zapewnić zgodność z wymaganiami prawa pracy w Czechach.

Ostatecznie, korzystanie z pomocy prawników w Czechach może pomóc w stworzeniu przyjaznego środowiska pracy, w którym pracownicy będą czuli się komfortowo, docenieni i w którym prawo pracownika będzie przestrzegane. Wszystko to przyczyni się do zwiększenia morale w pracy i motywacji do osiągania lepszych wyników w firmie.

Poznaj kodeks pracy Republiki Czeskiej z pomocą prawnika

Korzystanie z pomocy prawnika w Czechach to szansa na lepsze poznanie prawa pracy w tym kraju i uniknięcie problemów z prawem. Prawnicy specjalizujący się w prawie pracy w Czechach mają wiedzę na temat najnowszych przepisów i standardów pracy, dzięki czemu zapewnią zgodność działań pracodawcy z wymaganiami prawa.

W przypadku pracownika prawnik będzie w stanie pomóc w zakresie ubezpieczenia społecznego i innych kwestii związanych z zatrudnieniem, takich jak wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz ilość godzin nadliczbowych. Dzięki temu pracownik ma pewność, że jego prawa są chronione, a pracodawca działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy w Czechach.

Pomoc prawnika jest szczególnie ważna w przypadku zatrudnienia pracowników z Polski w Czechach, ponieważ różnice w przepisach między tymi krajami mogą być znaczne. Prawnicy z kancelarii prawnej w Czechach pomogą w uzyskaniu wiedzy na temat praw pracowniczych w Czechach oraz będą w stanie wyjaśnić różnice między nimi a polskim prawem pracy.

Zagadnienia ważne dla pracodawcy z Polski

Dla pracodawcy w Czechach ważna jest:

 • Pomoc przy zawarciu umowy o pracę z pracownikiem w dniu rozpoczęcia pracy i w sposób zgodny z przepisami prawa pracy w Czechach.
 • Określenie, jak ma przebiegać wykonywanie pracy, ile ma wynosić miesięczne wynagrodzenie i wymiar urlopu wypoczynkowego.
 • Uwzględnienie układów zbiorowych pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, które określają np. minimalne wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne.
 • Zapewnienie zgodności z obowiązującym w Czechach wynagrodzeniem minimalnym dla pracowników.
 • Zapewnienie pracownikom warunków pracy zgodnych z wymaganiami prawa pracy, także w godzinach nadliczbowych, w tym zapewnienie odpowiedniego miejsca pracy.
 • W przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, zapewnienie zgodności z wymaganiami prawa pracy w Czechach.

Prawo pracy Czechy — skontaktuj się z naszą kancelarią

Zapraszamy do kontaktu osobistego lub on-line. Zarazem istnieje możliwość spotkania osobistego we Wrocławiu, Krakowie lub Warszawie.
Więcej informacji na temat wynagrodzenia za świadczoną usługę prawną znajduje się na stronie Cennik.