Cennik

Wynagrodzenie za świadczoną usługę prawną ustalane jest z Klientem zawsze indywidualnie, a cena i sposób jej naliczania są ustalane zawsze z góry przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Cennik usług prawnych

Nasza kancelaria stosuje następujący system rozliczeń:

  • wynagrodzenie godzinowe, gdzie wysokość rozliczeń jest uzależniona od liczby przepracowanych godzin,
  • wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie wynagrodzenie jest stałe i określone stawką miesięczną,
  • wynagrodzenie za poszczególne usługi prawne, gdzie wysokość rozliczeń za konkretną usługę jest stałe i rozliczane z góry.

Cena za poszczególne usługi jest uzależniona m.in od rodzaju zlecenia, wartości przedmiotu sprawy i przewidywanego nakładu pracy.

Nasza kancelaria bezpłatnie przygotuje Państwu ofertę cenową. Serdecznie zapraszamy do współpracy.